Щенки от 25.03.2015/Puppies 25.03.2015
Щенки от 25.03.2015/Puppies 25.03.2015
Щенки от 10.06.2015/Puppies 10.06.2015
Щенки от 11.06.2015/Puppies 11.06.2015

Щенки от 11.06.2015 буква А /

Puppies 11.06.2015 Litter A

Щенки от 28.08.2015 буква Б /

Puppies 28.08.2015 Litter B

Щенки от 10.09.2015 буква В /

Puppies 10.09.2015 Litter V

Щенки от 24.10.2015 буква Г /

Puppies 24.10.2015 Litter G

Щенки от 06.12.2015 буква Д /

Puppies 06.12.2015 Litter D

Щенки от 23.12.2015 буква Е /

Puppies 23.12.2015 Litter Е

Щенки от 19.02.2016 буква Ж /

Puppies 19.02.2016 Litter J

Щенки от 08.03.2016 буква З / 

Puppies 08.03.2016 Litter Z

Щенки от 29.03.2016 буква И / 

Puppies 29.03.2016 Litter I

Щенки от 29.04.2016 буква К /

Puppies 29.04.2016 Litter К

Щенки от 01.07.2016 буква Л /

Puppies 01.07.2016 Litter L

Щенки от 12.08.2016 буква M /

Puppies 12.08.2016 Litter M

Щенки от 15.08.2016 буква H /

Puppies 15.04.2016 Litter H 

Щенки от 23.08.2016 буква O /

Puppies 23.08.2016 Litter O

Щенки от 02.10.2016 буква П /

Puppies 02.10.2016 Litter Р

Щенки от 30.11.2016 буква Р /

Puppies 30.11.2016 Litter R

Щенки от 14.02.2017 буква Т /

Puppies 14.02.2017 Litter Т

Щенки от 23.02.2017 буква У /

Puppies 23.02.2017 Litter U

Щенки от 11.03.2017 буква Ф /

Puppies 11.03.2017 Litter F

Щенки от 17.03.2017 буква Х /

Puppies 17.03.2017 Litter Н

Щенки от 16.04.2017 буква Ц /

Puppies 16.4.2017 Litter С

Щенки от 23.05.2017 буква Ч /  

Puppies 23.05.2017 Litter Сh

Щенки от 19.10.2017 буква Ю /  

Puppies 19.10.2017 Litter U

Щенки от 20.12.2017 буква Я /  

Puppies 20.12.2017 Litter Y   

Щенки от 02.02.2018 буква Б /  

Puppies 02.02.2018 Litter В

Щенки от 17.02.2018 буква Г /  

Puppies 17.02.2018 Litter G

Щенки от 30.04.2018 буква Д /  

Puppies 30.04.2018 Litter D

Щенки от 03.05.2018 буква Е /  

Puppies 03.05.2018 Litter Е

 

Щенки от 24.06.2018 буква Ж /  

Puppies 24.06.2018 Litter Zh

Щенки от 24.06.2018 буква З /  

Puppies 24.06.2018 Litter Z

Щенки от 20.08.2018 буква И /  

Puppies 20.08.2018 Litter I

Щенки от 05.09.2018 буква К /  

Puppies 05.09.2018 Litter K

Щенки от 20.10.2018 буква Л /  

Puppies 20.10.2018 Litter L

Щенки от 23.10.2018 буква M /

Puppies 23.10.2018 Litter M

Щенки от 18.11.2018 буква Н /

Puppies 18.11.2018 Litter N

Щенки от 31.12.2018 буква П /  

Puppies 31.12.2018 Litter P

Щенки от 17.01.2019 буква Т /

Puppies 17.01.2019 Litter Т

 

Щенки от 21.01.2019 буква У /

Puppies 21.01.2019 Litter U

Щенки от 28.07.2019 буква Ф /

Puppies 28.07.2019 Litter F

Щенки от 08.08.2019 буква Х /

Puppies 08.08.2019 Litter Н

Щенки от 24.08.2019 буква Ц /

Puppies 24.08.2019 Litter С

Щенки от 25.09.2019 буква Ч /

Puppies 25.09.2019 Litter СH

Щенки от 28.10.2019 буква Ш /

Puppies 28.10.2019 Litter SH

Щенки от 15.11.2019 буква Ю /

Puppies 15.11.2019 Litter U

Щенки от 25.12.2019 буква Я /

Puppies 25.12.2019 Litter YЩенки от 09.01.2020 буква А /

Puppies 09.01.2020 Litter А

Щенки от 19.01.2020 буква Б /

Puppies 19.01.2020 Litter B

Щенки от 27.01.2020 буква B /

Puppies 27.01.2020 Litter V