Наши выпускники:
 
Марси Май Пинкертон
 
Марси Май Чинзано Ильяс
Марси Май Гим Борн
 
 
Щенки 01.12.11/Puppies 01.12.11 
Щенки 01.01.12/Puppies 01.01.12
Щенки 10.01.12/Puppies 10.01.12
Щенки 21.02.12/Puppies 21.02.12
Щенки 27.08.12/Puppies 27.08.12
Щенки 07.10.12/Puppies 07.10.12
Щенки 17.12.12/Puppies 17.12.12
Щенки 24.12.12/Puppies 24.12.12
Щенки 19.02.13/Puppies 19.02.13
Щенки 26.03.13/Puppies 26.03.13
Щенки 20.05.13/Puppies 20.05.13
Щенки 27.06.13/Puppies 27.06.13
Щенки от 19.07.13/Puppies 19.07.13
Щенки от 01.08.13/Puppies 01.08.13
Щенки от 14.08.13/Puppies 14.08.13
Щенки от 16.10.2013/Puppies 16.10.13
Щенки от 21.12.2013/Puppies 21.12.13
Щенки от 06.02.2014/Puppies 06.02.14
Щенки от 15.07.2014/Puppies 15.07.14
Щенки от 28.08.2014/Puppies 28.08.2014
Щенки от 03.02.2015/Puppies 01.02.2015
Щенки от 14.02.2015/Puppies 14.02.2015

Щенки от 13.03.2015/Puppies 13.03.2015

Щенки от 25.03.2015/Puppies 25.03.2015
Щенки от 25.03.2015/Puppies 25.03.2015
Щенки от 10.06.2015/Puppies 10.06.2015
Щенки от 11.06.2015/Puppies 11.06.2015

Щенки от 11.06.2015 буква А /

Puppies 11.06.2015 Litter A

Щенки от 28.08.2015 буква Б /

Puppies 28.08.2015 Litter B

Щенки от 10.09.2015 буква В /

Puppies 10.09.2015 Litter V

Щенки от 24.10.2015 буква Г /

Puppies 24.10.2015 Litter G

Щенки от 06.12.2015 буква Д /

Puppies 06.12.2015 Litter D

Щенки от 23.12.2015 буква Е /

Puppies 23.12.2015 Litter Е

Щенки от 19.02.2016 буква Ж /

Puppies 19.02.2016 Litter J

Щенки от 08.03.2016 буква З / 

Puppies 08.03.2016 Litter Z

Щенки от 29.03.2016 буква И / 

Puppies 29.03.2016 Litter I

Щенки от 29.04.2016 буква К /

Puppies 29.04.2016 Litter К

Щенки от 01.07.2016 буква Л /

Puppies 01.07.2016 Litter L

Щенки от 12.08.2016 буква M /

Puppies 12.08.2016 Litter M

Щенки от 15.08.2016 буква H /

Puppies 15.04.2016 Litter H 

Щенки от 23.08.2016 буква O /

Puppies 23.08.2016 Litter O

Щенки от 02.10.2016 буква П /

Puppies 02.10.2016 Litter Р

Щенки от 30.11.2016 буква Р /

Puppies 30.11.2016 Litter R

Щенки от 14.02.2017 буква Т /

Puppies 14.02.2017 Litter Т

Щенки от 23.02.2017 буква У /

Puppies 23.02.2017 Litter U

Щенки от 11.03.2017 буква Ф /

Puppies 11.03.2017 Litter F

Щенки от 17.03.2017 буква Х /

Puppies 17.03.2017 Litter Н

Щенки от 16.04.2017 буква Ц /

Puppies 16.4.2017 Litter С